Centrul pentru Securitate Juridică a Informației

obiectivul nostru de bază este protecția și realizarea drepturilor omului prin asigurarea securității juridice a informației

Respectarea drepturilor civile digitale

Accesul liber la informație, asigurarea neutralității tehnologice, protecția datelor personale, a vieții private și a proprietății intelectuale, precum și a altor drepturi în mediul virtual, reprezintă obiective importante care necesită a fi protejate de orice limitări legale neproporționale.

Prevenirea crimelor cibernetice

Criminalitatea cibernetică poate fi preîntâmpinată prin informarea oamenilor de toate vârstele despre ceea ce se permite și ce este interzis în spațiul virtual, inclusiv prin oferirea de soluții legale necesare pentru realizarea obiectivelor acestora care implică activități în spațiul virtual.

Guvernarea electronică

E-Guvernarea are drept obiectiv asigurarea accesului la informaţia oficială, sporirea gradului de participare a cetăţenilor în procesul de guvernare, prestarea serviciilor publice prin intermediul mijloacelor electronice și ridicarea calității acestora. Fapt care urmează să fie realizat inclusiv prin dezvoltarea cadrului juridic privind guvernarea şi democraţia electronică.

Securitatea informațională

Impactul scurgerii sau distrugerii informațiilor sensibile despre o persoană fizică, ori activitatea instituțiilor publice sau private dese ori este devastator. A venit timpul ca reglementările și modul de prelucrare a informațiilor sensibile să fie revăzut și adaptat unor standarde de securitate comercială, bancară, ș.a.
Centru-logo.png
Asociația Obștească Centrul Pentru Securitate Juridică a Informației a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 18.10.2016

Datele de contact:
str. Bernardazzi 17, mun. Chișinău, MD-2001
tel. +373 78828988
e-mail: [email protected]

Search